نقشه برداری

دانش پژوهان نقشه برداری و ژئوماتیک

GIS

استاد دوره: آقای دکتر قراگوزلو، استادیار و عضو هیأت علمی، معاون آموزشی و دانشجویی آموزشکده سازمان نقشه برداری کشور

دانلود فایل جزوات PDF دوره: 

آموزش GIS 1

آموزش GIS 2

آموزش GIS 3

آموزش GIS 4

آموزش GIS 5

آموزش GIS 6

آموزش GIS 7

آموزش GIS 8

آموزش GIS (جزوه کامل)

مهندسی اطلاعات مکانی

overlay

google-site-verification: google327d053c307dbb41.html