نقشه برداری

دانش پژوهان نقشه برداری و ژئوماتیک

دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری توسط موسسه آموزش عالی دانش پژوهان و حمایت سازمان های زیربط در آذر ۹۱ برگزاز خواهد شد. 

محور های همایش عبارتند از:  

1. مدیریت و توسعه پایدار شهری

1.1 برنامه ریزی شهری و منطقه ای و توسعه پایدار شهری
2.1 حقوق و قوانین شهری در توسعه شهر
3.1 توسعه شهری و تاثیرات اقتصادی و اجتماعی طرح ها
4.1 مدیریت ساخت و ساز شهری
5.1 مدیریت شهری در شرایط بحران
6.1 محیط زیست و توسعه پایدار شهری
7.1 طرح های گسترش شهری و منطقه ای
8.1 توسعه پایدار و سلامت2. طراحی شهری و معماری پایدار

1.2 طراحی شهری و محور های توسعه پایدار
2.2 طراحی معماری (معماری بومی ، معماری نوین) و توسعه شهری
3.2 معماری منظر و توسعه شهری
4.2 منظر شهری و توسعه پایدار
5.2 طراحی توسعه شهری و منطقه ای3. مهندسی عمران و توسعه پایدار

1.3 ژئوتکنیک و توسعه پایدار
2.3 مقاوم سازی ساختارهای شهری
3.3 بهسازی لرزه ای ساختار های شهری
4.3 هماهنگی شکلی سازه و معماری
5.3 توسعه شهری و به کارگیری مصالح بومی در سازه ها
6.3 توسعه شهری و به کارگیری مصالح نوین در سازه ها4. زیر ساخت ها و شریان های شهری

1.4 آب و فاضلاب و توسعه پایدار
2.4 شریان های حیاتی و توسعه پایدار
3.4 زیر ساخت های شهری و توسعه پایدار
4.4 حمل و نقل شهری و توسعه پایدار
5.4 نقشه برداری و توسعه پایدار


سعی من هم در این است که بتوانم با مقاله ای در مورد GPS در این همایش شرکت کنم. 

لازم به ذکر است که همایش قبلی مورد استقبال اساتید و دانشجویان بسیاری در استان اصفهان شد.امید است که امسال نیز دانشجویان بتوانند در این همایش نقش به سزایی داشته باشند. 

آدرس سایت همایش http://con.udnp.ir  میباشد

google-site-verification: google327d053c307dbb41.html